815. sz. IV. Béla király Cserkészcsapat
Kelenvölgy - Albertfalva

-Bemutatkozás-
Mi is a cserkészet?

A cserkészet egy önkéntes, keresztény ifjúság nevelési mozgalom, amely egy életformával párosul, hisz együtt fejlődünk lelkileg, szellemileg és testileg is. Szellemi fejlődésünkről próbázásaink eredménye ad bizonyosságot, mely egyenruhánkon is meglátszik. Magyar cserkészként mi a kereszténységet, a Magyar Cserkész­szövetséget és a csapatunkat képviseljük, nemcsak a programokon belül egyenruhában, hanem a mindennapokban civilként is.
A cserkészet célja

"A magyarországi cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által, az Isten felé növekedjenek."
A 815 számú IV. Béla király cserkészcsapat


Csodaszarvas raj
Mi egy olyan közös­ség vagyunk, akik együtt kirán­dulnak, tábo­roznak, tanulnak (térképészet, csomó­zás, első­segély és más érdekes­ségeket a világról), játszanak, énekelnek, őrzik a magyar hagyományokat, sportolnak, kalandoznak, és együtt nevetnek.
Közös célunk pedig, hogy Istent, a Hazát és ember­társainkat szolgálva egy jobb világot hagyjunk itt majd magunk után.

Amit szeretnénk megvalósítani az albertfalvi és a kelenvölgyi közösségen belül:
 • CS

  elekedve tanulás
 • E

  lköteleződés (fogadalom és törvények)
 • R

  észvétel az értelmes és hasznos programokon
 • K

  isközösségi (őrsi) rendszer
 • É

  letforma
 • SZ

  eretni és szolgálni Istent és a magyarságot
Személyes célomnak tartom a csapat vezetésében, hogy a gyerekeket, a fiatalokat az életre készítsük fel, és „fegyverezzük fel” őket, hogy bátran helyt tudjanak állni, miközben tekintetüket az Égre emelik.

2022-es Nagytábor

Működésünk, felépítésünk

2009-es Nagytábor
Csapatunkat 1995-ben ala­pította Szenderffy Ferenc kelen­völgyi plé­bá­nos atya, aki első csapat­parancs­nokunk is volt. '95 óta aktívan működik cserkész­csapatunk Kelen­völgyben.
2020-ban pedig Albert­falván is újraéledt a cserkészet, ugyanis közös céljaink felfede­zésével úgy láttuk; együtt erősebbek vagyunk. Így mostanra már a IV. Béla király cserkész­csapat munkálkodik a világ jobbá tételén Kelen­völgyben és Albert­falván is.

Az albertfalvi cserkészek - régen

Csapatunk alapítója: Szenderffy Ferenc atya (jobbra)
Csapatunk beren­dez­kedése az ”old school” cser­készet, amely a nomád tábort (5/10 nap), a saját kezűleg való építke­zést, és a termé­szetre / a jó Istenre hagyat­kozást jelenti.
Felépí­tésünk a kez­detek óta családias. Közös­ségünk alapja a cserkészőrs, ami 5‑12 fős, kb. egykorú fiúból vagy lányból áll, azonos nemű, 15‑20 éves vezetővel.
A rajosodás fogalma 2021. szeptember 1. óta létezik csapatunkban, amit a 30 főről 80 főre történt létszám­növekedésünk tett indokolttá. Két raj jött létre: a kiscserkész (Csaba királyfi raj), és a cserkész (Csodaszarvas raj). 2022-ben még tovább növekedtünk, így jelenleg 99 aktív taggal működünk. A munka 2 vezetőségi őrssel, 2 cserkész őrssel és 6 kiscserkész őrssel folyik.
Csaba királyfi raj
További jelentkezőket várunk, de a magas létszám miatt, 2022-ben csak 2. és 3. osztályos lányokat tudunk fogadni csapatunkba.
Elérhetőségeink, oldalaink